Voor het lidmaatschap is in 2024 een maandelijkse contributie vastgesteld van € 14,70 voor de jeugdspeltakken (Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Grizzly Stam) en € 12,20 voor de Richard Leeuwenhart Stam. De contributie wordt door middel van een automatische incasso rond de 26e van iedere maand door de penningmeester geïnd. Dit gebeurt ook tijdens de zomermaanden. Eens per jaar (januari) wordt het bedrag verhoogd met het prijsindexcijfer, zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. U wordt tijdig over deze prijsverhoging geïnformeerd.

Bij de eerste aanmelding voor onze vereniging bij Scouting Nederland, wordt € 18,00 inschrijfkosten in rekening gebracht. Deze wordt tegelijkertijd met de eerste contributie geïncasseerd.


Voor leden met een smallere beurs hebben we afspraken gemaakt met de gemeente Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Als u gebruik wilt maken van deze regeling kunt u per email contact opnemen met de penningmeester. U dient jaarlijks een geldige GelrePas te tonen; om te bepalen of u voor deze vergoeding in aanmerking komt.

Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een termijn van 1 kalendermaand en dient schriftelijk te gebeuren (email/brief). De penningmeester stuurt u dan per e-mail een bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap en het stopzetten van de automatische incasso.

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt te allen tijde per e-mail contact opnemen met de penningmeester.

Penningmeester St. Christoforus - Lichtdraagsters

Paul Bergman

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.